Nádych - výdych. Joga podcast

Meditácia očami neurovedy

August 1, 2021

Meditácia funguje. A to hneď na viacerých úrovniach. S neurovedcom Patrikom Šimkom sa rozprávame o zmenách, ktoré sa dejú na mozgu človeka počas meditácie ale aj po nej - zmeny v kvalite pozornosti, emocionálneho prežívania, vnímania seba samého aj prežívania prítomnosti. Patrik ako dlhoročný meditátor vysvetľuje všetky procesy, ktoré meditujúci zažívajú, jazykom vedy. Porozprávame sa aj o metóde neurofeedbacku.

Podbean App

Play this podcast on Podbean App