Nádych - výdych. Joga podcast
Trinásta komnata učiteľov jógy

Trinásta komnata učiteľov jógy

October 17, 2021

Jeden z najautentickejších rozhovorov o téme učenia jogy. S Evou Mamrillovou, učiteľkou jogy na plný úväzok, sa rozprávame o tých súčastiach učenia jogy, o ktorých sa bežne nehovorí. Kurzy pre lektorov jogy sa dajú nájsť bez problémov, ale (nielen) začínajúcich učiteľov aj tak môžu stretnúť pocity nedostatočnosti, pochybovanie o svojich vedomostiach, alebo jednoducho strach či prekvapenie z toho, aké vlastnosti im pripisujú ich študenti a klienti. Hrajú sa na niečo učitelia jogy? Kritizujú sa medzi sebou, porovnávajú sa? A vedia si vypýtať za svoje učenie adekvátnu odmenu vo svete, v ktorom sa materiálno nenosí? Naše rozprávanie je rozobratím Evkinej práce na tému: Učiť jogu: čo to znamená a obnáša. Evku nájdete na www.tyajoga.sk.

Meditácia očami neurovedy

Meditácia očami neurovedy

August 1, 2021

Meditácia funguje. A to hneď na viacerých úrovniach. S neurovedcom Patrikom Šimkom sa rozprávame o zmenách, ktoré sa dejú na mozgu človeka počas meditácie ale aj po nej - zmeny v kvalite pozornosti, emocionálneho prežívania, vnímania seba samého aj prežívania prítomnosti. Patrik ako dlhoročný meditátor vysvetľuje všetky procesy, ktoré meditujúci zažívajú, jazykom vedy. Porozprávame sa aj o metóde neurofeedbacku.

Vipassana

Vipassana

June 15, 2021

Vipassana je jednoduchá meditačná technika pochádzajúca z théravádového budhizmu, ktorá kultivuje všímavosť (mindfulness) k vhľadom, teda schopnosti vidieť realitu taká aká naozaj je, neprifarbená pocitmi a zacyklenými myšlienkami. Katka Bírešová sa venuje meditácii vipassana približne 10 rokov, po mnohých meditačných zásedoch absolvovala ročný učiteľský výcvik v budhistickom kláštore Chom Tong v Thajsku. V našom rozhovore porozpráva o technike vipassany, prekážkach, ktoré každého meditujúceho stretávajú, ale aj o tom, ako prax vipassany mení vnímanie ťažkých chvíľ a utrpenia (ktoré ako sestrička na JISke v pražskom Motole vidí dennodenne). Katka založila web vipassana.sk, na ktorom nájdete aj najbližšie kurzy vipassany, ktoré organizuje a učí. 

Bonusová epizóda - o pobyte v kláštore a politike jógy

Bonusová epizóda - o pobyte v kláštore a politike jógy

May 10, 2021

Kratšia bonusová epizóda s historičkou jógy a religionistkou Barborou Sojkovou o témach, ktoré sa nezmestili do predchádzajúceho dielu o hathajóge. Barbora porozpráva o svojom trojmesačnom pobyte v budhistickom kláštore v Nepále, kde učila mníchov angličtinu. Okrem toho preberieme aj tému súčasnej podoby jógy v Indii, kde sa nevyužíva len pre wellbeing ľudí, ale ako významný vývozný artikel Indie aj na získavanie politickej prestíže a moci. Dozviete sa tiež, v akom kontexte vznikol a ako sa v Indii oslavuje medzinárodný deň jógy.

Hathajóga

Hathajóga

April 27, 2021

Epizóda s vynikajúcou historičkou a religionistkou z Oxfordu, Barborou Sojkovou o hathajóge - jej mnohých technikách, špecifikách a nemalých podivnostiach. V rozhovore preberieme vplyv náboženstiev a tantry na jógu, ktoré sú najrannejšie jógové pozície (okrem meditačného sedu) a v akom kontexte a s akým cieľom sa do bežnej praxe zaraďovali mudry, bandhy, kryie a iné techniky uchovávania či prebúdzania životnej energie. Ak ste si doteraz mysleli že hathajóga je jemná prax alebo pekne ucelený systém, Barbora vás vyvedie z omylu :). 

Jóga mimo podložky

Jóga mimo podložky

March 29, 2021

Rozprávanie o tradičnej výuke jógy, ktorá sa rannou praxou ásán iba začína – študenti totiž bývajú v jednom dome so svojím učiteľom a spolu s jeho rodinou sa zúčastňujú celého chodu domácnosti, nachádzajúcej sa v indickej dedine Pandeshwar.  Monika Majvitorová a Martin Jurčišin rozprávajú o kolobehu každodenných vyučovacích hodín a povinností v dome i okolo neho. Praktizovať jógu sa tak učia nielen na podložke, ale aj pri najrôznejších situáciách počas dňa. Na základe tejto skúsenosti začali intenzívnejšie vnímať, akú energiu prijímajú a odovzdávajú cez svoje aktivity a založili si značku jógových koberčekov, ktorými demonštrujú etické princípy k ich používateľom, ale aj k ich výrobcom. Moniku a Martina nájdete na www.leelayogarugs.com.

Ashtanga joga bez zranení

Ashtanga joga bez zranení

February 28, 2021

Ashtanga joga, no hlavne jej fyzická časť s Lacim Ayph - z pohľadu svojej dlhodobej praxe, ale aj vo svetle poznatkov získaných jeho prebiehajúcim štúdiom fyzioterapie. Rozprávame sa hlavne o bezpečnosti, zraneniach, bolesti, niektorých mýtoch a tiež kritike zo strany bývalých dlhodobých ashtangistov či fyzioterapeutov. Povieme si, ako sa dá táto prax použiť na náš účel a prispôsobiť aj napriek mnohým jej pravidlám. Laciho nájdete ako jedného z hlavných učiteľov v štúdiu Prakriti v Bratislave (www.prakriti.sk).   

Večerná meditácia

Večerná meditácia

February 13, 2021

Táto meditácia slúži na mentálne uzavretie dňa, zreflektovanie toho, čo sa nám počas dňa stalo a celkové upokojenie, aby sme šli spať s čistou hlavou a bez neustáleho prehrávania filmu o udalostiach z celého dňa. Je ideálna na večer pred spánkom, pokojne už aj v ľahu. Zanecháva pocit zmierenia a ľahkosti. Ak pri nej zaspíte, je to tiež dobre :)

Kléše ako prekážky osobného rozvoja

Kléše ako prekážky osobného rozvoja

January 24, 2021

Avidya (nevedomosť), Asmita (egoizmus), Raga (pripútanosť k príjemnému), Dvéša (odpor k negatívnemu), Abhinivéša (strach z transformácie, zo smrti). Námetom na otázky v tomto rozhovore bolo 5 kléš, ktoré uvádzajú Joga Sutry ako 5 hlavných dôvodov utrpenia a ktoré sú prirodzenou inklináciou každého človeka. S koučkou a mentorkou osobného rozvoja Janette Šimkovou sa o nich porozprávame ako o prekážkach pre osobný rozvoj a dosiahnutie plného potenciálu. Nevynecháme témy ako strach zo zmien, z neúspechu, z vystúpenia z komfortnej zóny a z toho, ako vyzeráme pred ostatnými. Janette nájdete na www.lifekoucing.sk.

Esencia jogy - Gejza Timčák

Esencia jogy - Gejza Timčák

December 22, 2020

Táto epizóda je pre všetkých, ktorým joga ovplyvnila život. Rozprávame sa, čo sa deje s našim životom, vzťahmi, vnímaním a vedomím, ako sa postupne prehlbuje jogová prax. Dôležité je samozrejme vedieť, čo všetko má jogová prax obsahovať, aby ovplyvnila hlbšie vrstvy osobnosti a mala potenciál meniť život, ale aj pripravovať na ďalší pokrok v joge. Budeme sa venovať aj samádhi, ako výsledku a poslednému stupňu jogovej praxe, o ktorý každý usilujeme, ale nevieme opísať.  Gejza Timčák je prezidentom slovenskej asociácie jogy s viac než 60 rokmi štúdia, vedeckých prác, pobytov v ashramoch, ciest za učiteľmi a stretnutí s jogovými guru, no predovšetkým s vlastnou intenzívnou jogovou praxou, ktorú ako učiteľ neustále posúva ďalej. Vypočujte si rozhovor, z ktorého srší skúsenosť, prehľad a poznanie.

Podbean App

Play this podcast on Podbean App